Kostrådgivning

I dag lever vi allt längre. Vi har den mat vi behöver, men ändå är vi inte så friska som vi skulle önska. En orsak är att vi rör på oss för lite. En annan är att vår mat och våra matvanor inte är så bra som de skulle kunna vara. Problemet är att invanda beteenden skapar trygghet i våra liv – därför är matvanor och det vi äter något vi ogärna ändrar på.

Oftast utförs kostrådgivningen i kombination med personlig träning då träning och kost tills stor del hör ihop. Det är en god kombination av kost och träning som ger de bästa resultaten.

Kostrådgivningen kommer att utformas efter vad du vill uppnå. En sundare kropp, bättre prestationsförmåga eller öka i vikt? Oavsett vad så kommer kostrådgivningen ge dig alla förutsättningar för att uppnå din målsättning.

Eftersom vår kosthållning inte förändras i en handvändning så säljer jag kostrådgivningen som ett paket där vi träffas vid tre tillfällen. Detta för att på ett lättare sätt kunna få en bestående förändring.

I kostrådgivningspaketet gör vi en analys av din nuvarande kosthållning och lägger upp en individuellt anpassad kostplan utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Vi kommer även avslutningsvis även att lägga upp en enklare plan för din motion.