Företagsfriskvård

Vi jobbar även med friskvård emot företag. I företagsfriskvården skräddarsyr vi upplägget utefter företagets mål och förutsättningar.  Vi kommer att titta på vad som är viktigt för just din personal när det kommer till arbetssituation samt belastning.

Gemensamt för alla är att vi jobbar med att verkligen förbättra företagets hälsa. De flesta befintliga företagslösningar innehåller tester där man kan se personalens fysiska status idag. Detta är självklart ett viktigt första steg att ta, men vad är då nästa steg? Det mest intressanta är inte hur den fysiska statusen ser ut idag utan hur ni vill att den ska bli samt hur vi ska se till att personalen når dit.

Det finns många studier gjorda inom detta som visar på att en friskare personal har en lägre sjukfrånvaro. Detta argument är ganska självklart, vad man kanske inte tänker på i första hand är dock vilken effekt en frisk personal har i andra avseenden. Det finns studier inom industriföretag där man har sett att produktionen har ökat med upp till 3 % med en friskare personal.

Att satsa på en frisk personal är den bästa investeringen du som företagsledare kan göra, men se till att du investerar pengarna i något som verkligen ger en friskare personal.  En friskvårdspeng i all ära, frågan är hur många det är som inte kommer igång för att de inte har råd att lägga de 1500:- själva?

Referenser:

Jan Sundell, VD på Westmatic AB

Vi har tidigare provat på det mesta inom företagsfriskvård, allt ifrån danskurser till friskvårdpeng . Det var dock inte förrän Erik kom in i bilden som vi verkligen har fått igång de anställda. En av de bästa investeringarna vi nånsin har gjort!